Showing all 2 results

- Máy chấm công, kiểm soát tuần tra, bảo vệ kết nối với máy vi tính - Ghi nhận đến 28.719…
Lưu trữ được 30.000 lần chấm thẻ. Pin Lithium 7.2V hoạt động từ 5 đến 10 năm. Pin sử dụng… 3.700.000

094.259.8118