Showing all 7 results

Ghi nhận đến 30.000 lần chấm thẻ, khoản cách từ 4~10 cm. Giao tiếp máy tính qua cổng  USB. Trọng…
Lưu trữ được 28.000 lần chấm thẻ Pin Lithium 7.2V hoạt động từ 3 đến 5 năm Pin sử dụng…
Bộ nhớ: 30.000 lần chấm Pin 3.6V: từ 2 - 4 năm Tặng 10 chíp tuần tra Xuất File báo… 3.350.000
Lưu trữ được 28.000 lần chấm thẻ - Pin Lithium 7.2V hoạt động từ 2 đến 5 năm - Pin…
Phần mềm chấm công tiếng Anh Pin lưu điện 2 - 4 năm Tặng 10 chíp tuần tra 3.250.000
Bộ nhớ lưu trong máy 30,000 lần giao dịch, khoản cách từ 4~10 cm. Kết nối với máy vi tính… 3.250.000
Chất liệu bằng kim loại Tặng 10 chíp tuần tra, bao da, cáp xạc Miễn phí lắp đặt nội thành 3.130.000

094.259.8118