Máy chấm công khuôn mặt

Showing all 8 results

Khoảng cách đo: 0,3 Mét  – 3 Mét Dung lượng khuôn mặt: 10.000(1:N) Dung lượng thẻ: 15.000 Dung lượng vân…
Dung lượng khuôn mặt: 50.000(1:N) Dung lượng thẻ: 50.000 Khoảng cách đo thân nhiệt tối đa 3 mét Đọc QRcode…
Dung lượng bộ nhớ: 3000 vân tay + 3000 Thẻ Khuôn mặt : 1500 Dung lượng chấm công: 200.000 lần… 3.250.000
1500 Khuôn mặt, 2000 thẻ, 2000 vân tay ADMS,lấy dữ liệu qua USB, Lan hoặc Internet Chức năng kiểm soát… 4.700.000
Dung lượng bộ nhớ: 1000 vân tay + 300 khuôn mặt + Thẻ Kết nối với máy tính qua cổng,… 3.400.000
2000 vân tay và 3000 khuôn mặt hoặc 1500 khuôn mặt hoặc 500 Dung lượng chấm công: 100.000 lần. Camera… 6.750.000
Kiểu ứng dụng: Vân tay và khuôn mặt. Chip xử lý: Chip Intel (Mỹ) Multi-Bio 600. 500 khuôn mặt Hoặc Option… 7.150.000
Chấm công bằng võng mạc, vân tay, thẻ Đeo khẩu trang vẫn chấm được công Kết nối wifi 5.650.000

Máy chấm công khuôn mặt là thiết bị dùng để ghi nhận lại thời gian chek in, chek Uot của người dùng. Thay vì sử dụng vân tay hoặc thẻ, người dùng sẽ trực tiếp dùng khuôn mặt để chek in, chek uot trên máy. Khi dùng máy chấm công nhận diện bằng khuôn mặt, người dùng sẽ không chấm công hộ được.

094.259.8118