Showing all 3 results

Dung lượng bộ nhớ: 1000 vân tay + 300 khuôn mặt + Thẻ Kết nối với máy tính qua cổng,… 3.400.000
2000 vân tay và 3000 khuôn mặt hoặc 1500 khuôn mặt hoặc 500 Dung lượng chấm công: 100.000 lần. Camera… 6.750.000
Kiểu ứng dụng: Vân tay và khuôn mặt. Chip xử lý: Chip Intel (Mỹ) Multi-Bio 600. 500 khuôn mặt Hoặc Option… 7.150.000

094.259.8118