Showing all 7 results

Chuyên dụng kiểm soát cửa ra vào Thời gian 4 đến 6 tiếng 1.250.000
Lưu điện cho kiểm soát cửa ra vào Thời gian lưu 4-6 tiếng 1.250.000
Nguồn ra 12V-3A Chuyên dụng cho hệ thống kiểm soát cửa ra vào Thời gian lưu điện 4 đến 6… 1.150.000
Chuyên dụng cho cửa kính, cửa nhôm mở 2 chiều Được làm bằng nhôm   830.000
Khóa chốt thả Zkteco LB-35 Chuyên dụng cho cửa kính, cửa nhôm mở 2 chiều 800.000
Thích hợp cho: Cửa gỗ, cửa thép, cửa nhôm, cửa kiếng Thời gian trễ: 0,3,6,9 giây. Ngỏ ra tín hiệu:… 975.000

094.259.8118