Barier tự động BS 308

Thương hiệu:

Loại bảo hành: tem bảo hành

Thời gian bảo hành: 12 tháng

  • Nguồn tiêu điện: 220V 50Hz / 110V 60Hz
  • Nguồn motor: 90/80W 24V DC
  • Nhiệt độ môi trường hoạt động: -20oC~50oC
  • Tiêu chuẩn bảo vệ: IP54

094.259.8118